Adidas Adipower Man Deo-spray 150 ml

Adidas Adipower Man Deo-spray 150 ml
Categories: Deodorant
Brand: Adidas
Size: 150
33.9 SEK
Buy Now

Deospray för extrema situationer med skydd upp till 72 timmar.Håll behållaren 15 cm från kroppen och tryck därefter. Får ej förvaras i solljus eller i temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Får ej sprayas mot öppen eld eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd inte på irriterad eller sprucken hud. Om irritation uppstår, sluta använda produkten. Undvik att spraya mot ögonen. Ej för intimhygien. Extremt Brandfarligt! Adidas Adipower Man Deo-spray 150 ml